Adakah Kamera Terbaik Untuk Belajar Fotografi ?

Kamera Terbaik Untuk Belajar Fotografi

Ada dan Tiada.

Kalau saya memang boleh mewakili pertanyaan sejenis yang banyak diajukan tentang kamera terbaik untuk belajar fotografi, maka itulah jawaban saya.

Tidak jelas, ya.

Kenyataannya memang begitu. Konsep “belajar” adalah sesuatu tentang melatih manusia untuk menguasai suatu hal atau mendapatkan keahlian. Titik beratnya selalu tentang manusia.

Continue reading “Adakah Kamera Terbaik Untuk Belajar Fotografi ?”